ΒΟΗΕΜ – 3

Α-ΤΕΣΤ
November 14, 2020
Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
November 14, 2020

ΒΟΗΕΜ – 3

BOHEM -3

Το BOHEM -3 είναι ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης για την πρώιμη παρέμβαση και εκπαίδευση για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των μικρών μαθητών σε 50 βασικές έννοιες σχέσεων, που κρίνονται ως πολύ σημαντικές για τη σχολική επιτυχία, αλλά και την αναγνώριση των παιδιών που δεν έχουν τις μαθησιακές εμπειρίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη γνώσεων.

ΟΙ βασικές έννοιες που αξιολογούνται από το BOHEM -3 είναι : το μέγεθος, η κατεύθυνση, η θέση στο χώρο και στο χρόνο, η ποσότητα, η ταξινόμηση κ.α.