Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ

ΒΟΗΕΜ – 3
November 14, 2020
Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Δημόκριτος «Δέκα-Προ»
November 14, 2020

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ

Ελληνική Κλίμακα Μέτρησης ΔΕΠΥ

 

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ – IV  είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς μπορεί να εντοπίσει τη διαταραχή έγκαιρα και έγκυρα. Σημαντική είναι επιπλέον η αξία του γιατί αντλεί πληροφορίες από το κοντινό περιβάλλον του παιδιού. Εντοπίζει τα παιδιά που έχουν πιθανότητες να εμφανίσουν τη διαταραχή, για να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση.  Σχεδιάστηκε και σταθμίστηκε από τους : Α. Καλαντζή-Αζίζι, Κ. Αγγελή και Γ. Ευσταθίου το 2005 και  απευθύνεται σε παιδιά κι εφήβους ηλικίας 4 έως 21 ετών.

Υπάρχουν δύο σταθμισμένες κλίμακες, μία για τους γονείς και μία για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κριτήρια του DSM-IV και διατυπώνονται με 18 ερωτήσεις σε μια κλίμακα τύπου Likert. Η πρωτότυπη κλίμακα δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και η χρήση της είναι ευρέως διαδεδομένη.

Οι δύο σταθμισμένες κλίμακες αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ κατά DSM-IV χορηγούνται σε γονείς ή/και εκπαιδευτικούς, με σκοπό την διάγνωση, αξιολόγηση και πρόγνωση χαρακτηριστικών του Συνδρόμου Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα.