Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και τη θεραπεία των διαταραχών που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία και συμβαίνουν στο λόγο (προφορικό και γραπτό ), την ομιλία, την άρθρωση και τη φωνή, την ανάπτυξη των λειτουργιών του στόματος και την απόκτηση επικοινωνιακών ικανοτήτων.

Έτσι η θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να αφορά προβλήματα που σχετίζονται με :

 • τη σίτιση (μάσηση, κατάποση)
 • την αντίληψη και κατανόηση του λόγου (προφορικού ή γραπτού)
 • την εκφορά του λόγου (άρθρωση)
 • με την ταχύτητα, το ρυθμό ή τη ροή της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
 • την έκφραση του λόγου (σωστή δομή, διατύπωση)
 • την αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που σχετίζονται με τον γραπτό και προφορικό λόγο
 • την εκπαίδευση και χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

Με τα προγράμματα λογοθεραπείας στο κέντρο μας :

 • Επιδιώκουμε την εξάσκηση, διόρθωση και αποκατάσταση των γλωσσικών προβλημάτων - δυσλειτουργιών - διαταραχών, που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας:
 • Φωνητικό – Φωνολογικό
 • Σημασιολογικό – Λεξιλογικό
 • Συντακτικό – Μορφολογικό
 • Πραγματολογικό – Επικοινωνιακό.

 

 • Παρεμβαίνουμε με ασκήσεις στον αισθητηριακό τομέα.
 • Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες στη σίτιση και την κατάποση
 • Ενισχύουμε τις δεξιότητες της περιγραφής και της αφήγησης.
 • Αντιμετωπίζουμε τα ελλείματα σε κριτική, λογική και αφαιρετική σκέψη.
 • Συνδυάζουμε αντίστοιχα συνοδευτικά μέσα και μέτρα στήριξης του ψυχοσυναισθηματικού τομέα.
 • Στοχεύουμε στην κοινωνικοποίηση, επειδή την θεωρούμε προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί το άτομο ως κοινωνικό όν.
 • Επιδιώκουμε σωστό λόγο και ομιλία, το όργανο της κατεξοχήν επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.