Το Κέντρο μας

 

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για το παιδί «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λειτουργεί με τη μορφή και στο χώρο που βρίσκεται σήμερα από το 2004. Στηρίζεται ωστόσο στο επιστημονικό δυναμικό του, που έχει γνώση και εμπειρία 32 χρόνων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών.

 

Στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» εργαζόμαστε για την αποκατάσταση δυσκολιών και δυσλειτουργιών της παιδικής ηλικίας, όπως εξελικτικές διαταραχές της ανάπτυξης, αναπτυξιακές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα και σύνδρομα. Συγκεκριμένα:

 • Ψυχοκινητικές καθυστερήσεις
 • Εγκεφαλική Παράλυση και άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις
 • Αυτισμός
 • Νοητική Αναπηρία
 • Σύνδρομο Asperger
 • Σύνδρομο ΔΕΠ-Υ
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Εξελικτική καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Εξελικτική γλωσσική διαταραχή
 • Διαταραχές άρθρωσης, φωνής
 • Τραυλισμός
 • Δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Διαταραχές αισθητηριακής λειτουργίας και ρύθμισης
 • Δυσκολίες κινητικού συντονισμού και οργάνωσης
 • Δυσπραξία
 • Προβλήματα λειτουργικής όρασης
 • Δυσκολίες αυτό-υπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης
 • Ορθοπεδικές αναπηρίες
 • Ψυχολογικά προβλήματα
 • Συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς

Για την αποκατάσταση των δυσκολιών αυτών, παρεμβαίνουμε με :

 • αξιολόγηση όλων των δεξιοτήτων, αλλά και των δυσκολιών του παιδιού
 • προσεκτικό σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος
 • εφαρμογή της καταλληλότερης θεραπευτικής προσέγγισης
 • εκπαίδευση των γονέων, δασκάλων και όσων παρεμβαίνουν στην καθημερινότητα του παιδιού
 • παρεμβάσεις στα περιβάλλοντα στα οποία εντάσσεται το παιδί.

Πιο συγκεκριμένα :

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του παιδιού γίνεται από τον ειδικό ή την ομάδα των ειδικών που χρειάζεται, ανάλογα με τη δυσκολία που υπάρχει. Περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του ιστορικού, συνέντευξη με τους γονείς, συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους γονείς ή (/και) τους δασκάλους (ανά περίπτωση) και προσεκτική εκτίμηση της κλινικής εικόνας του παιδιού. Στην αξιολόγηση χρησιμοποιούνται σταθμισμένα και έγκυρα διαγνωστικά, ανιχνευτικά, αξιολογητικά εργαλεία, όπως:

 • Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 (BOT-2)
 • Sensory Profile
 • Sensory Profile 2
 • Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3)
 • Aνιχνευτικό Κριτήριο Οπτικής Αντίληψης (ΑΚΟΑ 5-6)
 • Eρωτηματολόγιο Aυτισμού C.A.R.S,2
 • Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παις»
 • Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας
  • DTLA-P:3
  • DTLA-4
 • Ψυχομετρικό κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω
 • Ψυχομετρικό κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης
 • Ψυχομετρικό κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Θεσσαλονίκης
 • Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας - Δημόκριτος «Δέκα-Προ»
 • Α-ΤΕΣΤ
 • Αθηνά Τεστ
 • Wisc-III
 • Achenbagh
 • Raven Coloured Matrices (Ελληνική Στάθμιση)
 • Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
 • Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας
 • Τεστ Πρώιμης Aνίχνευσης Δυσλεξίας
 • Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο
 • Αν Ομιλώ
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
 • ΒΟΗΕΜ
 • CELF” Pre - School 2nd Edition
 • Preschool Language Scale 3
 • Preschool Language Scale 4
 • Word Finding Vocabulary Test
 • Μέταφων τεστ

Σχεδιασμός θεραπευτικού προγράμματος

Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος γίνεται μετά από την προσεκτική αξιολόγηση. Επιλέγονται οι καταλληλότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθορίζεται η προσφορότερη επαναληψημότητα των θεραπευτικών συνεδριών, ώστε η θεραπεία να είναι αποτελεσματική και χρησιμοποιούνται σε κάθε θεραπεία τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά υλικά και μέσα, καθώς και οι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές τεχνικές.

Θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε:

 • Θεραπεία Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT (μέθοδος Bobath)
 • Baby-NDT
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση - Sensory Integration (S.I.)
 • Εναλλακτική Επικοινωνία – Pecs
  • Διδασκαλία Εννέα Απαραίτητων Δεξιοτήτων Επικοινωνίας για Άτομα με Πολλαπλές Ανάγκες Επικοινωνίας
  • Ενσωμάτωση του PECS στη διάρκεια της ημέρας
  • Διαχείριση συμπεριφοράς
 • Οργάνωση Δομημένης Εκπαίδευσης Teacch
 • DIR Floortime
 • Θεραπευτικό πρόγραμμα ακουστικής ολοκλήρωσης - The Listening Program (TLP)
 • Αντιμετώπιση Αισθητηριακής Αμυντικότητας
  • Αισθητηριακή Δίαιτα
  • Πρωτόκολλο Wilbarger
 • Μέθοδος M.O.R.E
 • Θεραπευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης στοματο-αισθητηριακών διαταραχών και διαταραχών σίτισης – κατάποσης
 • Θεραπευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων λειτουργικής όρασης
 • Μέθοδος Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων – Pivotal Response Training (P.R.T.)
 • Κοινωνικές Ιστορίες
 • Αντιμετώπιση Δυσγραφίας
 • Αντιμετώπιση Δυσλεξίας
 • Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Μέθοδος ΜΑΚΑΤΟΝ
 • Πρώιμη Παρέμβαση PORTAGE
 • Signs Make Talk (SIMATA)

Θεραπευτικές συνεδρίες

Οι θεραπευτικές συνεδρίες γίνονται με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Εφαρμόζονται από απόλυτα εξειδικευμένους και έμπειρους θεραπευτές, που χρησιμοποιούν τα καταλληλότερα και προσφορότερα θεραπευτικά μέσα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι :

 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Ειδικό παιδαγωγικό
 • Φυσιοθεραπεία
 • Καθημερινό ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης και προετοιμασίας για την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
 • Θεραπευτικές ομάδες παιδιών
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Ψυχοθεραπεία

Στα πλαίσια της θεραπευτικής μας παρέμβασης ενσωματώνουμε την εκπαίδευση των γονέων, των δασκάλων ή των άλλων σημαντικών φροντιστών του περιβάλλοντος του παιδιού. Πιστεύουμε πολύ στην καθοριστική παρέμβαση των γονιών στη θεραπευτική διαδικασία, ενώ αντίθετα θεωρούμε άγονη την όποια θεραπευτική παρέμβαση δεν τους περιλαμβάνει. Ο θεραπευτής «εισάγει» στο παιδί τις αλλαγές, κάνει τις «ενάρξεις», τις εφαρμόζει, τις ενσωματώνει και ο γονιός αναλαμβάνει με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση να τις «ολοκληρώσει» στην καθημερινότητα του παιδιού.

Τέλος, μεγάλη αξία για τη θεραπευτική «ολοκλήρωση» έχουν και οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον του παιδιού. Προτείνονται και εφαρμόζονται οι κατάλληλες προσαρμογές και τροποποιήσεις στο σπίτι ή το σχολείο, προκειμένου το παιδί να διευκολύνεται στη λειτουργικότητά του κατά την επιτέλεση των έργων του.

Η θεραπευτική αποκατάσταση στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για το Παιδί «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία για το κάθε παιδί, αλλά και την κάθε οικογένεια.

 

Αξίες σημαντικές για εμάς :

 • Ο σεβασμός στο παιδί, την «ιδιαιτερότητά» του και την οικογένειά του είναι αυτονόητος.
 • Το κάθε παιδί είναι μοναδικό, άρα μοναδική είναι και η θεραπεία που του αντιστοιχεί.
 • Το παιδί αντιμετωπίζεται σαν σύνολο και ολοκληρωμένη οντότητα και όχι μεμονωμένα και τμηματικά σαν πρόβλημα λόγου, μάθησης κίνησης κ.λπ.
 • Δεν υπάρχει μία μέθοδος ή μία προσέγγιση που να είναι κατάλληλη για όλα τα παιδιά. Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές ισχύει το αντίθετο: Κάθε παιδί χρειάζεται στοιχεία από πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί ολιστικά κι αποτελεσματικά.
 • Ο θεραπευτής οφείλει να κατέχει κατά το δυνατό περισσότερες μεθόδους για να μπορεί να διαλέγει την καταλληλότερη για κάθε παιδί ή σωστότερα να επιλέγει τα στοιχεία από κάθε μέθοδο που ταιριάζουν σε κάθε παιδί.
 • Οι θεραπευτές που αποτελούν τη διεπιστημονική ομάδα συνεργάζονται απολύτως δυναμικά και αρμονικά για την υπηρεσία των θεραπευτικών στόχων.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Οι συνεδρίες είναι ατομικές.

Ομαδικές συνεδρίες γίνονται στοχευμένα, όταν υπάρχει ανάγκη, κάποιοι από τους θεραπευτικούς στόχους να δουλευτούν μέσα σε ομαδικό πλαίσιο.

Οι συνεδρίες είναι ωριαίες και διαρκούν 60΄.

Στη συνεδρία ενσωματώνονται οι υποδείξεις που δίνονται κάθε φορά στο γονιό.

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.