Α-ΤΕΣΤ

Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παίς»
November 14, 2020
ΒΟΗΕΜ – 3
November 14, 2020

Α-ΤΕΣΤ

Α’ ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

Οι ειδικοί που ασχολούνται με το παιδί γνωρίζουν πως το καθένα ξεχωριστά έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή στο Δημοτικό σχολείο ήταν η χρονολογική ηλικία.

Το Α’ ΤΕΣΤ δημιουργήθηκε ακριβώς για να αξιολογήσει την ωριμότητα του παιδιού και την ύπαρξη ή όχι των ικανοτήτων εκείνων που θα του επιτρέψουν να παρακολουθήσει με επιτυχία την Α΄ Δημοτικού.

Το Α΄ Τεστ είναι μία πρότυπη  πολυθεματική δοκιμασία που αξιολογεί την ικανότητα μάθησης του παιδιού. Ελέγχει : τη σχολική ετοιμότητα, την υπερκινητικότητα-διάσπαση προσοχής και τη συμπεριφορά κατά την εξέταση.  Είναι απλό, ευχάριστο και σύντομο (δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά) και απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών που ετοιμάζονται να πάνε την επόμενη χρονιά στο σχολείο.

Στόχος του ΤΕΣΤ είναι η έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών και μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα προβλήματα που πιθανόν εμποδίσουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να προλάβουμε και να αποφύγουμε, τελικά, τη σχολική αποτυχία, με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που μπορεί αυτή να συνεπάγεται.

Το Α΄ ΤΕΣΤ σταθμίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σε δείγμα 2.000 παιδιών, και η προληπτική χρήση του προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία.  Χορηγείται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές, είτε στο χώρο τους, είτε, όταν πρόκειται για μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, στον χώρο του νηπιαγωγείου.

Η “Ανάπτυξη” διαθέτει ειδικούς θεραπευτές, εκπαιδευμένους στη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ, που θα ελέγξουν τη σχολική ετοιμότητα του παιδιού και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, θα καθοδηγήσουν τους γονείς στα επόμενα βήματά τους.