Ψυχολογική Υποστήριξη – Συμβουλευτική

Στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης:

 • Παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και ψυχομετρίας προκειμένου να εκτιμηθεί το νοητικό, γνωστικό και ψυχολογικό δυναμικό του παιδιού.
 • Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων που θα εντοπιστούν.
 • Αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες προσωπικής προσαρμογής, που μπορεί να εκδηλώνονται σαν αποτέλεσμα των παραπάνω προβλημάτων.
 • Αντιμετωπίζονται πιθανές συναισθηματικές διαταραχές.
 • Παρέχεται ψυχολογική αγωγή στο παιδί που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα συμπεριφοράς που οφείλονται στην κακή επίδοσή του στο σχολείο.
 • Ενισχύεται η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, που συνήθως υπολείπεται, λόγω προσωπικών, οικογενειακών ή κοινωνικών προβλημάτων.
 • Αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και τα προβλήματα συμπεριφοράς που συνυπάρχουν.

Επίσης παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς μέσω της οποίας επιδιώκεται :.


 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τα θέματα και τα προβλήματα που το παιδί αντιμετωπίζει.

 • Στήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες και τα προβλήματα του παιδιού και να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους.

 • Εκπαίδευση προκειμένου να «χειριστούν» σωστά τα παιδιά και να τα βοηθήσουν να βελτιωθούν σημαντικά μέσα από τα θεραπευτικά προγράμματα.

 • Συμβουλευτική προκειμένου να εντοπίσουν, να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τα πιθανά οικογενειακά προβλήματα ή τις δύσκολες οικογενειακές σχέσεις που καθορίζουν την εξέλιξη του παιδιού.