Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία παρέχει φυσιολογικές αισθητικοκινητικές
εμπειρίες με σκοπό την αναχαίτηση των παθολογικών προτύπων στάσης - κίνησης
και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και ωρίμανσης φυσιολογικών
προτύπων στάσης και κίνησης.

Απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν :
 • Αναπτυξιακές καθυστερήσεις ή διαταραχές
 • Νευρομυϊκές παθήσεις
 • Γενετικά νοσήματα και σύνδρομα
 • Ελλιπή μυϊκή δύναμη, μυϊκό τόνο ή συντονισμό
 • Ορθοπεδικές παθήσεις
 • Στο κέντρο μας χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες μέθοδοι παρέμβασης και
  τεχνικές που στηρίζονται στις αρχές της Νευροεξελικτικής αγωγής (NDT- Bobath),
  PNF και άλλες σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

  Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας έχουν μεταξύ άλλων σκοπό τη βελτίωση :

 • της εκούσιας κινητικής δραστηριότητας και της ποιότητα; της λειτουργικής δράσης
 • του μυϊκού τόνου των μυών κατά τη στάση και την κίνηση
 • της συμμετρίας στάσης κίνησης και της ευθυγράμμισης των αρθρώσεων
 • της αδρής κινητικότητας των άνω και κάτω άκρων
 • της στάσης σώματος σε όλες τις θέσεις
 • της ισορροπίας του σώματος κατά τη στάση και την κίνηση
 • της σωματογνωσίας, της ιδιοδεκτικότητας και της κιναίσθησης
 • του συγχρονισμού των κινήσεων και της επιδεξιότητας στην κίνηση
 • του φυσιολογικού εύρους κίνησης μυών και αρθρώσεων
 • της ποιότητας μεταφοράς και της μετακίνησης βάδισης κ.ά.
 • της ποικιλίας προτύπων κίνησης και την αποφυγή στερεοτυπιών
 • του χρονισμού, της ταχύτητας και της ροής της κίνησης
 •