Εργοθεραπεία

Σκοπός της εργοθεραπείας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού, ώστε να ενεργεί με επιτυχία και ανεξαρτησία στο καθημερινό του περιβάλλον : στο σπίτι, το σχολείο και τα άλλα κοινωνικά πλαίσια που εντάσσεται. Απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείματα στις κινητικές, αναπτυξιακές, αισθητηριακές, συναισθηματικές ή και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, προλαμβάνοντας ή αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσλειτουργίες που μπορεί αυτά να προκαλέσουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του παιχνιδιού, της σκόπιμης δραστηριοποίησης και των εξειδικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Η θεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική επάρκεια του παιδιού στα διάφορα περιβάλλοντα και μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να σχετίζεται με:

 • την κινητική οργάνωση
 • την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα
 • τον κινητικό σχεδιασμό και την «πράξη» στην εκτέλεση έργων
 • το συγχρονισμό των κινήσεων
 • την οπτικοκινητική ολοκλήρωση
 • τη λειτουργική όραση (εστιακή και περιμετρική)
 • την αμφίπλευρη ολοκλήρωση
 • το στοματοκινητικό έλεγχο
 • τη συγκέντρωση προσοχής
 • τον έλεγχο της υπερκινητικότητας - παρορμητικότητας
 • τη μνήμη (οπτική και ακουστική)
 • τις δεξιότητες παιχνιδιού
 • τις γραφοκινητικές δεξιότητες
 • τον προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο
 • τις περιβαντολογικές προσαρμογές
 • τις προσαρμογές βοηθητικών μέσων (π.χ. νάρθηκες κ.λ.π.)
 • την ανεξαρτητοποίηση στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής κ.ά.
Βασικές αρχές των προγραμμάτων εργοθεραπείας μας

Η θεραπεία …

 Είναι εξατομικευμένη, διαφορετική για το κάθε παιδί και σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 Είναι ευχάριστη : το παιδί συμμετέχει στο «παιχνίδι» ή τη δραστηριότητα που επιλέγεται, σχεδιάζεται και καθοδηγείται από το θεραπευτή, ώστε να υπηρετεί το θεραπευτικό στόχο.
 Ενεργοποιεί τις αισθήσεις : «τόσο ….. όσο» κάθε φορά χρειάζεται, έχοντας πάντα κατά νου «κίνηση ↔ αίσθηση».
 Ωθεί το παιδί να χρησιμοποιήσει όλο το δυναμικό του.
 Είναι πάντα δυναμική (ευέλικτη και ευπροσάρμοστη) και αμφίδρομη (ανάμεσα στο παιδί και το θεραπευτή).
 Αυξάνει πάντα την αυτοπεποίθηση : είναι πάντα βασισμένη στις δυνατότητές του και όχι στις αδυναμίες του.