Θεραπεία Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT (μέθοδος Bobath)

Αντιμετωπιση των Διαταραχων Σίτισης – Κατάποσης
November 12, 2020
Θεραπευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων λειτουργικής όρασης
November 12, 2020

Θεραπεία Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT (μέθοδος Bobath)

Θεραπεία Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT (ΜέθοδοςBobath)

Η Νευροεξελικτική αγωγή (NDT) είναι μία θεραπευτική μέθοδος που αναπτύχθηκε πριν από πενήντα χρόνια από τον Νευροφυσιολόγο Karel Bobath και τη φυσικοθεραπεύτρια Berta  Bobath. Οι δυο τους εισήγαγαν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η Νευροεξελικτική αγωγή (NDT) θεωρείται η αποτελεσματικότερη μέθοδος επανεκπαίδευσης της στάσης και κίνησης που χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο για παιδιά και ενήλικες με βλάβη ή δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.) και εφαρμόζεται από φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.

Ο θεραπευτής NDT έχει να αντιμετωπίσει τα κύρια προβλήματα της εκδήλωσης της εγκεφαλικής παράλυσης, τον ελλιπή κινητικό έλεγχο και τη μη φυσιολογική μυϊκή συνέργια. Η θεραπεία στηρίζεται σε ένα σύνολο τεχνικών και χειρισμών, μέσω των οποίων αναχαιτίζεται το παθολογικό πρότυπο κίνησης και διευκολύνεται η φυσιολογική παραγωγή κίνησης. Διδάσκεται έτσι στο παιδί η φυσιολογική κίνηση, δίνοντάς του την αντίστοιχη αισθητικοκινητική εμπειρία, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό αναστολής και διευκόλυνσης ως το μηχανισμό που θα οδηγήσει στη μάθηση της εκούσιας ενεργητικής κίνησης μέσα από τη συνεχή επανάληψη. Οι χειρισμοί αφορούν συγκεκριμένες επιλογές θέσεων και κινήσεων και εφαρμόζονται σε σημεία «κλειδιά» του σώματος.

Με βάση λοιπόν την συστηματική αξιολόγηση, την ιεράρχηση των προβλημάτων και την ταξινόμηση των στόχων, καταστρώνεται το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα και επιλέγονται οι κατάλληλες τεχνικές ώστε ο θεραπευτής να ανταποκριθεί απόλυτα στις ανάγκες του παιδιού έχοντας σαν κύριο στόχο την προσπέλαση των εμποδίων στην κίνηση, την επικοινωνία, το παιχνίδι και της δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

 Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής :

Η θεραπευτική στρατηγική …

  • Είναι απολύτως εξατομικευμένη και αντιμετωπίζει συνολικά το παιδί.
  • Δίνει έμφαση στην ποιότητα της κίνησης.
  • Στοχεύει στην λειτουργικότητα του παιδιού.
  • Προλαμβάνει τις παθολογικές αντισταθμίσεις που οδηγούν σε ορθοπαιδικές παραμορφώσεις.