Αντιμετωπιση των Διαταραχων Σίτισης – Κατάποσης

Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
November 12, 2020
Θεραπεία Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT (μέθοδος Bobath)
November 12, 2020

Αντιμετωπιση των Διαταραχων Σίτισης – Κατάποσης

Αντιμετώπιση των Διαταραχών Σίτισης – Κατάποσης

Οι διαταραχές σίτισης εμφανίζονται συχνότερα σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, όπως νευρολογικές διαταραχές, ανατομικά, συγγενή και αισθητικό – κινητικά προβλήματα, στέρηση ερεθισμάτων και συμπεριφοριστικές διαταραχές. Δεν είναι όμως ασυνήθιστα και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης που εμφανίζουν δυσκολίες με αισθητηριακή ή συμπεριφοριστική βάση.

Καθώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές ή και παράλληλες αιτίες που δημιουργούν τις διαταραχές σίτισης, αλλά και μεγάλη ποικιλία εκδήλωσης αυτών των διαταραχών, απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση της δυσκολίας στην επεξεργασία και την κατάποση τροφής, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη φυσιολογική ανάπτυξη της σίτισης και της κατάποσης.  Ιδιαίτερα εξειδικευμένη αξιολόγηση απαιτείται στους μηχανισμούς της μη-φυσιολογικής ανάπτυξης της σίτισης των παιδιών με αισθητικό-κινητικές διαταραχές (εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα, διαταραχές μυϊκού τόνου). Παράλληλα, η αναπτυξιακή δυσφαγία συνοδεύεται και από σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία χρειάζονται και αυτά να αντιμετωπιστούν. Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος περιλαμβάνει και αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της σίτισης : αναπτυξιακές, αισθητικοκινητικές, διατροφικές, ψυχολογικές και κοινωνικές.