Τεστ Πρώιμης Aνίχνευσης Δυσλεξίας

Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο
November 14, 2020
Μέταφων τεστ
November 14, 2020

Τεστ Πρώιμης Aνίχνευσης Δυσλεξίας

Τεστ Πρώιμης Aνίχνευσης Δυσλεξίας

 

Το Τεστ Πρώιμης Aνίχνευσης Δυσλεξίας έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τους παράγοντες που σχετίζονται με μία πρώιμη εκδήλωση του συνδρόμου της ειδικής αναπτυξιακής δυσλεξίας κατά την προσχολική ηλικία.

Αποτελείται από δύο μέρη – ενότητες :

  • «Νοητική Ικανότητα», που περιλαμβάνει την αναγνώριση εικόνων και αποτελεί δείκτη καταγραφής της γενικότερης νοητικής ανάπτυξης του παιδιού.
  • «Δεξιότητες», που περιλαμβάνει της εξής δοκιμασίες : ιχνογράφημα, αντιγραφή γεωμετρικών σχημάτων, οπτική διάκριση, τεστ πλευρικότητας, γραφή ονόματος, διάκριση ήχων και οπτικολεκτική αντιστοίχιση.