Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο

Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Δημόκριτος «Δέκα-Προ»
November 14, 2020
Τεστ Πρώιμης Aνίχνευσης Δυσλεξίας
November 14, 2020

Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο

Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο

Το Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο, το οποίο σχεδιάστηκε για την παρατήρηση της προοδευτικής αναγνώρισης των συμβάσεων και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του γραπτού λόγου από τα μικρά παιδιά. Το Κριτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών, χωρίς αυτό να είναι απολύτως δεσμευτικό.

Το Κριτήριο αξιολογεί :

  • Τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά χειρίζονται τα βιβλία
  • Τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια της λέξης και του γράμματος:
  • αντιστοιχία πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων
  • αρχή και τέλος της λέξης
  • πρώτο και τελευταίο γράμμα της λέξης
  • Τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με :
  • τη διάταξη του κειμένου
  • τη σειρά των λέξεων στο κείμενο
  • τη διάταξη των γραμμάτων στις λέξεις
  • τη στίξη

Επομένως χορηγώντας το Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο μπορούμε να ανακαλύψουμε αν το παιδί έχει κατακτήσει αυτές τις γνώσεις, αξιολογούμε την πρόοδο και εντοπίζουμε τα παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη στους τομείς αυτούς.