Σύστημα Achenbach

Μέταφων τεστ
November 14, 2020
Ψυχομετρικά Κριτήρια Μαθηματικής Επάρκειας
November 14, 2020

Σύστημα Achenbach

To σύστημα Achenbach για εμπειρικά βασισμένη αξιολόγηση σχολικής ηλικίας

Το Σύστημα Achenbach είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 – 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο.

Τα ερωτηματολόγια Achenbach χρησιμοποιούνται ευρέως και παγκοσμίως καθώς δεν έχουν πολιτισμικά περιορισμούς. Δίνουν τη δυνατότητα στον εξεταστή να αποκτά σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπεριφορών.

Το ΣΕΑΒΑ αποτελείται από το βασικό εγχειρίδιο και τα ερωτηματολόγια διάγνωσης για γονείς (6-18 ετών), εκπαιδευτικούς (6-18 ετών) και εφήβους (11-18), μαζί με τις αντίστοιχες σταθμισμένες κλίμακες βαθμολόγησης.

Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των δεξιοτήτων και δυσκολιών ενός παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή. Επίσης, η επαναχορήγησή τους μετά από θεραπευτική παρέμβαση επιτρέπει την αξιολόγηση της έκβασης και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.