Ψυχομετρικά Κριτήρια Μαθηματικής Επάρκειας

Σύστημα Achenbach
November 14, 2020
Ψυχομετρικό κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω
November 14, 2020

Ψυχομετρικά Κριτήρια Μαθηματικής Επάρκειας

Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης

 

Το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας σταθμίστηκε στην ελληνική πραγματικότητα σε παιδιά ηλικίας 4.0-7.05 και αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποτελούν προϋπόθεση για να εισαχθεί αποτελεσματικά ένα παιδί προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στα σχολικά μαθήματα της τυπικής εκπαίδευσης.

 

 

Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Θεσσαλονίκης

Το Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Θεσσαλονίκης είναι  ένα σταθμισμένο επιστημονικό εργαλείο, που κατασκευάστηκε για την εκτίμηση της μαθηματικής επάρκειας μαθητών ηλικίας 7.06 – 15.05. Αποτελείται από τρεις υποδοκιμασίες , οι οποίες καλύπτουν τους τρεις τομείς της σχολικής μαθηματικής γνώσης: το λεξιλόγιο, τους υπολογισμούς και την επίλυση προβλημάτων.