Οργάνωση Δομημένης Εκπαίδευσης Teacch

Μέθοδος ΜΑΚΑΤΟΝ
November 12, 2020
Πρώιμη Παρέμβαση PORTAGE
November 12, 2020

Οργάνωση Δομημένης Εκπαίδευσης Teacch

Δομημένη Διδασκαλία TEACCH

Το TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped Children) είναι ένα θεραπευτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας, που πρωτοσχεδιάστηκε το 1965 στην Ψυχιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, το οποίο ενσωματώνει παρεμβάσεις στο περιβάλλον, στο ημερήσιο πρόγραμμα, στο αντικείμενο εργασίας και στην επικοινωνία.

Το πρόγραμμα  TEACCH έχει τη δική του «φιλοσοφία», σύμφωνα με την οποία:

  • το άτομο αντιμετωπίζεται σαν ολότητα
  • απαιτείται η συνεργασία της οικογένειάς του
  • χρησιμοποιεί μοναδικά είδη μάθησης (έμμεσης μάθησης, ακουστικής επεξεργασίας, προσοχής, εκτελεστικής λειτουργίας, κοινωνικής γνώσης)
  • στηρίζεται στη δομημένη διδασκαλία

Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά με προσεκτική εξατομικευμένη αξιολόγηση και στηρίζεται σε  βασικά στοιχεία, τα οποία είναι:

  1. Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα που δείχνει στο παιδί τις καθημερινές του δραστηριότητες.
  2. Το σύστημα ατομικής εργασίας που είναι ένας τρόπος οργάνωσης μιας δραστηριότητας στο σχολείο ή στο σπίτι.
  3. Τη δομή των υλικών και την οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τις μαθησιακές δεξιότητες και τους στόχους, αυξάνουν την ανεξαρτησία, εμπλέκουν και κατευθύνουν την προσοχή και βοηθούν την οργάνωση στρατηγικών.
  4. Η φυσική δόμηση – ο τρόπος οργάνωσης του περιβάλλοντος.
  5. Τη χρήση οπτικών βοηθημάτων με σκοπό την ευελιξία, αλλά και τη γενίκευση.
  6. Την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς.