Μέθοδος ΜΑΚΑΤΟΝ

Μέθοδος Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων – Pivotal Response Training (P.R.T.)
November 12, 2020
Οργάνωση Δομημένης Εκπαίδευσης Teacch
November 12, 2020

Μέθοδος ΜΑΚΑΤΟΝ

Μέθοδος MAKATON

Η Μέθοδος MAKATON είναι ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας και περιλαμβάνει ομιλία, νοηματικά και γραφικά σύμβολα.

Χρησιμοποιείται αποτελεσματικά σε παιδιά με αναπτυξιακές ή νευρολογικές διαταραχές (π.χ. αυτισμός, νοητική υστέρηση, δυσκολίες μάθησης) κατά τις οποίες η δεξιότητα της ομιλίας απουσιάζει ή  υπολείπεται. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται οι επικοινωνιακές και οι γλωσσικές  δομές  με εκπαιδευτικά μέσα  που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα. Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι, σχολείο) και διαφορετικά επίπεδα για να υποστηρίξει το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα που εμποδίζει σημαντικά την αλληλεπίδραση με τον περιβάλλοντα κόσμο.

 

Η εκπαίδευση με τη μέθοδο Makaton σε πρώτο επίπεδο εστιάζει στην εκμάθηση των πρώτων λέξεων – εννοιών με τη βοήθεια οπτικών, λεκτικών και νοηματικών συμβόλων. Χρησιμοποιεί ασπρόμαυρες εικόνες που απεικονίζουν με πολύ απλό τρόπο καθημερινά αντικείμενα και δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτής βοηθά το παιδί να αποκτήσει το βασικό του λεξιλόγιο στο οποίο θα στηριχθεί για να αναπτύξει φράσεις των δύο λέξεων και προτάσεις. Σε υψηλότερο επίπεδο η εκπαίδευση στοχεύει στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Το βασικό Λεξιλόγιο, τα Νοήματα και τα Σύμβολα έχουν προσαρμοστεί στην Ελληνική γλώσσα από τα Αγγλικά.