Πρώιμη Παρέμβαση PORTAGE

Οργάνωση Δομημένης Εκπαίδευσης Teacch
November 12, 2020
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
November 13, 2020

Πρώιμη Παρέμβαση PORTAGE

Πρώιμη Παρέμβαση PORTAGE

H Μέθοδος Portage είναι ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στο σπίτι, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων του παιδιού αλλά και της οικογένειας γενικότερα. Είναι οικογενειοκεντρική παρέμβαση που στοχεύει :

  • στη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού του  παιδιού σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς με εξατομικευμένο πρόγραμμα
  • στην ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, έτσι ώστε να βοηθήσουν οι ίδιοι το παιδί τους  μέσα στο φυσικό περιβάλλον του σπιτιού τους

 

Οι γονείς εκπαιδεύονται σε εβδομαδιαία βάση και η πρόοδος του παιδιού παρακολουθείται από τη διεπιστημονική ομάδα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τα δικά του εργαλεία. Έχει ένα πλούσιο υλικό που περιλαμβάνει τον κατάλογο αξιολόγησης δεξιοτήτων του παιδιού,  διδακτικές καρτέλες που δίνουν προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς και το δελτίο εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων, στο οποίο καταγράφονται οι διδακτικοί στόχοι, η εκπαιδευτική διαδικασία, τα κριτήρια επιτυχίας και η καταγραφή προόδου του παιδιού για κάθε εβδομάδα. Η εκπαίδευση στηρίζεται στην συμπεριφορική θεωρία, αλλά και σε ρουτίνες παιχνιδιού.