Μέθοδος Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων – Pivotal Response Training (P.R.T.)

Μέθοδος M.O.R.E
November 12, 2020
Μέθοδος ΜΑΚΑΤΟΝ
November 12, 2020

Μέθοδος Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων – Pivotal Response Training (P.R.T.)

Εκπαίδευση Καίριων Δεξιοτήτων (Pivotal Response Treatment)

Η Εκπαίδευση Καίριων Δεξιοτήτων (P. R. T.) είναι μία από τις ελάχιστες, τεκμηριωμένες επιστημονικά μεθόδους, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών και την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διεξαχθεί ελεγμένες έρευνες με αποδεκτό επιστημονικό σχεδιασμό, που αποδεικνύουν ότι η μέθοδος παρέμβασης αποδίδει αποτελέσματα στη θεραπεία-αντιμετώπιση του Αυτισμού και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ).

Το Pivotal Response Training  είναι μία θεραπευτική παρέμβαση, βασισμένη στις Αρχές της Εφαρμοσμένης Συμπεριφορικής Ανάλυσης (ΑΒΑ). Στη μέθοδο πρωταγωνιστεί το Κίνητρο του παιδιού, που γίνεται η κινητήρια δύναμη για την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, τη μάθηση και την κοινωνικότητα. Εστιάζει στη βελτίωση των καίριων ή ζωτικών συμπεριφορικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη των οποίων, θα έχει ως αποτέλεσμα «παράπλευρα κέρδη»  και σε άλλους συμπεριφορικούς τομείς. Επίσης η συμπερίληψη των γονέων είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία της στοχοθεσίας, αλλά και στην εξέλιξη της θεραπευτικής παρέμβασης.

Συμπερασματικά, η μέθοδος P. R. T. βοηθά μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων τα παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή να ακολουθήσουν μία περισσότερο τυπική τροχιά στην ανάπτυξη τους μέσα από την εκπαίδευση των καίριων δεξιοτήτων τους με τη συμμετοχή των γονέων τους. Έτσι το αποτέλεσμα είναι πολλαπλά θετικό για το παιδί και την οικογένειά του.