Μέθοδος M.O.R.E

Κοινωνικές Ιστορίες
November 12, 2020
Μέθοδος Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων – Pivotal Response Training (P.R.T.)
November 12, 2020

Μέθοδος M.O.R.E

Μέθοδος  M.O.R.E.

(Στοματοπροσωπική Θεραπεία σε παιδιά με Αισθητηριακές Διαταραχές)

 

Η θεραπεία M.O.R.E. (Motor – Oral – Respiration – Eye) είναι μια μέθοδος που βασίζεται στις σχέσεις  μεταξύ των στοματο – κινητικών μηχανισμών, των αισθητικο – κινητικών και συμπεριφοριστικών πτυχών της ανθρώπινης λειτουργικότητας. Αναπτύχθηκε από την Patricia Oetter, (MA,OTR/L.FAOTA), την Eileen Richter (MPH,OTR,FAOTA) και την Sheila Frick (OTR). Οι μελέτες των παραπάνω θεραπευτριών κατέδειξαν τον τρόπο που η ανάπτυξη του παιδιού επηρεάζεται καθολικά από τις λειτουργίες του στόματος.

Η μέθοδος M.O.R.E. βασίζεται στην νευροφυσιολογική εξέλιξη του στόματος, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία της αναπνοής, της κίνησης των ματιών, του ελέγχου της στάσης και της κίνησης, του λόγου, της προσοχής – συγκέντρωσης, της μάθησης, της εγρήγορσης, της αυτορρύθμισης, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης και των κοινωνικών  δεξιοτήτων, σαν αποτέλεσμα της σημαντικής συνέργιας Απομύζησης – Κατάποσης – Αναπνοής.

Το πρωτόκολλο M.O.R.E εφαρμόζεται σε παιδιά με νευρο – εξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης, όπως:

  • Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός:
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα:
  • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας – Ανωριμότητα
  • Διαταραχή στη ροή της ομιλίας – Τραυλισμός
  • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
  • Διαταραχές μάσησης και κατάποσης
  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Σύνδρομα

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται με ειδικό πρωτόκολλο, προϋποθέτει την εξειδίκευση του θεραπευτή (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και φυσιοθεραπευτή) και περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις (για βελτίωση και ενδυνάμωση του αναπνευστικού συστήματος), τη χρήση παιχνιδιών – υλικών (π.χ. χρήση σφυριχτρών με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας), που προσφέρουν :

Μ= κινητικές δεξιότητες

Ο=στοματική οργάνωση

R=αναπνευστικές απαιτήσεις και

Ε=βλεμματική επαφή.