Κοινωνικές Ιστορίες

Θεραπευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων λειτουργικής όρασης
November 12, 2020
Μέθοδος M.O.R.E
November 12, 2020

Κοινωνικές Ιστορίες

Κοινωνικές Ιστορίες

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μια εκπαιδευτική παρέμβαση για παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή άλλες κοινωνικές, επικοινωνιακές καθυστερήσεις, με σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα η κοινωνική ιστορία  :

  • είναι μία σύντομη ιστορία, προσεκτικά διατυπωμένη
  • απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο παιδί (για το οποίο έχει γραφτεί), περιγράφοντας τις δυσκολίες του και τις ατομικές του ανάγκες
  • περιλαμβάνει ένα κείμενο που συνοδεύεται από εικόνες
  • έχει συγκεκριμένη δομή
  • περιγράφει με μια κοινωνική κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πλαίσιο ή περιβάλλον, μία έννοια, ένα άτομο κ.λ.π.
  • παρουσιάζει όλα τα παραπάνω με έναν απλό και συγχρόνως ενισχυτικό, καθησυχαστικό τρόπο
  • βοηθά το παιδί να κατανοήσει, να αποδεχτεί, να προετοιμαστεί και τελικά να αναπτύξει τις προσαρμοστικές εκείνες δεξιότητες, που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.

Συμπερασματικά, οι κοινωνικές ιστορίες ενθαρρύνουν το παιδί να κάνει δραστηριότητες που το δυσκολεύουν, να αντιμετωπίσει δύσκολες αλλαγές στη ζωή του, να μάθει έννοιες ή δράσεις και να γίνει πιο ανεξάρτητο, αφού θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε δύσκολες προκλήσεις της καθημερινότητας με λιγότερη βοήθεια από το φροντιστή του. Και όλα αυτά προσαρμοσμένα στον τρόπο που το συγκεκριμένο παιδί διευκολύνεται να μαθαίνει, αξιοποιώντας τον οπτικό  τρόπο, που προτιμούν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.