Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Δημόκριτος «Δέκα-Προ»

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
November 14, 2020
Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο
November 14, 2020

Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Δημόκριτος «Δέκα-Προ»

«ΔΕΚΑ-ΠΡΟ» (Δημόκριτος- Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας)

Το «Δημόκριτος – Εργαλείο κινητικές ανίχνευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (ΔΕΚΑ-ΠΡΟ) σχεδιάστηκε για να παρέχει πληροφορίες για την κινητική επιδεξιότητα παιδιών ηλικίας 4-6 ετών. Οι δοκιμασίες χορηγούνται και βαθμολογούνται σε σύντομη διάρκεια (περίπου 15 λεπτά) και παρουσιάζονται με παιγνιώδη τρόπο, μέσα από την εξιστόρηση μιας ενιαίας ιστορίας, παρακινώντας έτσι τα παιδιά να επιστρατεύσουν όλες τους τις δυνάμεις για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν σε αυτές. Με τον άνετο και ευχάριστό αυτό τρόπο αξιολογούνται σημαντικοί παράμετροι της κινητικής επιδεξιότητας : οι λεπτές, οι αδρές και οι αντιληπτικοκινητικές  κινητικές δεξιότητες.