Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Αντιμετώπιση Αισθητηριακής Αμυντικότητας – Πρωτόκολλο Wilbarger
November 12, 2020
Αντιμετωπιση των Διαταραχων Σίτισης – Κατάποσης
November 12, 2020

Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν αναμφισβήτητα την περισσότερο γνωστή, μελετημένη και συχνή περίπτωση ειδικής αγωγής. Είναι δυσκολία αναπτυξιακού τύπου. Εκτός όμως από τη γενετική της προέλευση, παίρνει την τελική της μορφή και από την αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον.

Στην προσχολική ηλικία συναντάμε κάποιες πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών, όμως με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο (ανάλογα και με την περίπτωση), εκδηλώνονται τα συμπτώματα. Οι εκδηλώσεις αυτές μετεξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και συνήθως συνυφαίνονται με πιθανά ψυχοκοινωνικά ή συμπεριφορικά προβλήματα.

Για κάθε μαθητή σε επικινδυνότητα, το πρώτο και κομβικό βήμα για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών είναι η αξιολόγηση, η πολυεπίπεδη εκτίμηση δυνατοτήτων και αδυναμιών, με διεπιστημονική προσέγγιση και αξιόπιστα εργαλεία. Μόνο με την τεκμηριωμένη αξιολόγηση μπορεί να οριοθετηθεί η δυσκολία σε σχέση με άλλα συνοδά ή παράλληλα προβλήματα, (π.χ. οριακή ή ήπια νοητική ανεπάρκεια), αλλά και να ληφθούν με ασφάλεια αποφάσεις, τόσο για την ύπαρξη της μαθησιακής δυσκολίας, όσο και για την ανάγκη υποστήριξής της. Επίσης η αξιολόγηση είναι η βάση για να ενταχθεί το παιδί στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να σχεδιαστεί το ενδεδειγμένο θεραπευτικό πρόγραμμα για το παιδί και η αντίστοιχη συμβουλευτική υποστήριξη για τους γονείς.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών :

 • Είναι παιδοκεντρικό και ευέλικτο
 • Ακολουθεί τα αναπτυξιακά στάδια
 • Σχεδιάζεται με βάση την αξιολόγηση του μαθητή με ψυχομετρικά κριτήρια και παιδαγωγική αξιολόγηση
 • Στηρίζεται στις δυνατότητες του παιδιού
 • Αντιμετωπίζει τις αδυναμίες του
 • Αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά του
 • Επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές και μεθόδους που ταιριάζουν στο προφίλ του μαθητή
 • Επιλέγει το κατάλληλο υλικό – ασκήσεις – δραστηριότητες
 • Στοχεύει στην ενίσχυση των δυναμικών και την ενδυνάμωση του κινήτρου και της πρωτοβουλίας
 • Αντιμετωπίζει όλες τις παράλληλες και αλληλεξαρτώμενες δυσκολίες
 • Επιβραβεύει την προσπάθεια, ανεξάρτητα από την επίδοση
 • Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση αποδοχής.