Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παίς»

Αν Ομιλώ
November 13, 2020
Α-ΤΕΣΤ
November 14, 2020

Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παίς»

Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παις»

Η Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παις» στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, προκειμένου να ακολουθήσει πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία είναι απαραίτητη.

Η Δοκιμασία «παις» αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Αθηνών και αποτελεί μία αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος.

Χορηγείται από εκπαιδευμένους στη σωστή χορήγηση της δοκιμασίας παιδίατρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών.

 

Η Δοκιμασία «παις» αποτελεί μία ευχάριστη διαδικασία για το παιδί, ενώ παράλληλα ανιχνεύει τις διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο. Έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό και λαμβάνει υπόψη ως μεταβλητή την ηλικία του κάθε παιδιού.

Η Δοκιμασία «παις» διακρίνει τα παιδιά που εμφανίζουν μία απλή Καθυστέρηση Λόγου από εκείνα που παρουσιάζουν Διαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος.

Αποτελείται από:

  • Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και συμπληρώνεται από τους ίδιους.
  • Ειδικές ερωτήσεις που θέτει ο εξεταστής στους γονείς με συγκεκριμένο τρόπο.
  • Δοκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί.