Αν Ομιλώ

Αθηνά Τεστ
November 13, 2020
Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παίς»
November 14, 2020

Αν Ομιλώ

Αν Ομιλώ 4

Το Αν Ομιλώ 4 (Ανίχνευση διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρόνων) είναι ένα αξιόπιστο μέσο, το οποίο επιτρέπει στον ειδικό να πραγματοποιήσει έναν γρήγορο έλεγχο της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της ροής της ομιλίας των παιδιών 3,9 έως 4,6 ετών. Η ηλικία αυτή   θεωρείται ευνοϊκή για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των δυσκολιών του λόγου, καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν επαρκώς τη μητρική τους γλώσσα ως προς τη δομή, το περιεχόμενο  και τη χρήση της.

Παράλληλα οι γονείς πληροφορούνται και ενημερώνονται για τυχόν προβλήματα στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού τους.