Αισθητηριακή Ολοκλήρωση – Sensory Integration (S.I.)

Αισθητηριακή δίαιτα
November 12, 2020
Αντιμετώπιση Αισθητηριακής Αμυντικότητας – Πρωτόκολλο Wilbarger
November 12, 2020

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση – Sensory Integration (S.I.)

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση  (Sensory Integration).

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration) ονομάζουμε τη νευροβιολογική  διαδικασία  καταγραφής και επεξεργασίας των αισθητηριακών ερεθισμάτων, όπως την μελέτησε και την περιέγραψε η J. Ayres.

Ή αλλιώς όπως ή ίδια η J. Ayres όρισε είναι η «οργάνωση των ερεθισμάτων για χρήση». Ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα μέσα από το ίδιο το σώμα (εσωδεκτικότητα), από τη στάση του σώματος και την κίνηση (αιθουσαίο, ιδιοδεκτικότητα) και έξω από το σώμα (εξωδεκτικότητα – από τις 5 αισθήσεις : ακοή, όραση, όσφρηση, αφή, γεύση). Ο εγκέφαλος πρέπει να επιλέξει, να ενισχύσει, να αναστείλει, να συγκρίνει και να συσχετίσει όλες αυτές τις αισθητηριακές πληροφορίες μ΄ έναν εύπλαστο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τρόπο : πρέπει δηλαδή να τις ολοκληρώσει.

Διαταραχή της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι η αδυναμία του ατόμου να χρησιμοποιήσει τα ερεθίσματα και τις πληροφορίες από το περιβάλλον και το σώμα του, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αλληλεπιδράσει αρμονικά, να απαντήσει προσαρμοσμένα σε καθημερινές καταστάσεις  και τελικά να εκπληρώσει λειτουργικούς ρόλους στη ζωή του.

Η δυσλειτουργία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είτε αποτελεί ξεχωριστή διαγνωστική οντότητα, είτε συνυπάρχει (σαν ομπρέλα συμπτωμάτων) σε άλλες διαγνωστικές κατηγορίες, όπως :

  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Αναπτυξιακές δυσλειτουργίες συντονισμού – Δυσπραξία
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Γενετικά σύνδρομα
  • Εγκεφαλική παράλυση κ.ά.

Για τη θεραπεία της διαταραχής της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης απαιτείται ένας εξειδικευμένος θεραπευτής και ένα θεραπευτικό περιβάλλον με κατάλληλο εξοπλισμό. Το θεραπευτικό περιβάλλον προσκαλεί σε παιχνίδι, παρέχοντας αισθητηριακές ευκαιρίες και έντονο, αλλά ασφαλές αισθητηριακό παιχνίδι, έτσι ώστε η ίδια η δραστηριότητα να λειτουργεί σαν ανταμοιβή για το παιδί. Η αισθητηριακή εμπειρία μαζί με την προσαρμοστική απόκριση που παράγεται από το παιδί είναι η θεραπεία σύμφωνα με τις αρχές της Α.Ο.

Η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης κατευθύνεται από το παιδί, ενεργοποιώντας το εσωτερικό του κίνητρο, χρησιμοποιεί το παιχνίδι, προσφέροντας την ακριβώς σωστή πρόκληση και αναζητώντας την προσαρμοσμένη απόκρισή του. Το εργοθεραπευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην διευκόλυνση των προσαρμοσμένων αποκρίσεων σε διάφορα πλαίσια επιτυγχάνοντας την αυτό-ρύθμιση, τη συναισθηματική σταθερότητα, τις κινητικές δεξιότητες, την προσοχή, τη γνώση και την κοινωνική συμμετοχή.