Αισθητηριακή δίαιτα

The Listening Program
November 12, 2020
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση – Sensory Integration (S.I.)
November 12, 2020

Αισθητηριακή δίαιτα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ (SENSORY DIET)

Η Αισθητηριακή Δίαιτα είναι ένα λεπτομερές πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι οποίες παρέχουν την ποσότητα και το είδος της αισθητηριακής εισροής ή αισθητηριακής δραστηριότητας που χρειάζεται το παιδί, ώστε να διατηρεί την εγρήγορση, την ευελιξία του και την επιδεξιότητά του. Η αισθητηριακή δίαιτα σχεδιάζεται με στόχο να ελαττωθεί η αισθητηριακή αμυντικότητα, για να μπορεί το παιδί να λειτουργεί αποδοτικά στο σχολείο, το σπίτι ή όπου αλλού, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, να παραμένει ενεργητικό, οργανωμένο, ικανό να προσαρμόζεται στις συνθήκες και να αποδίδει στη μάθηση και στην κοινωνικοποίηση.

Η Αισθητηριακή Δίαιτα σχεδιάζεται μετά από εργοθεραπευτική αξιολόγηση, που γίνεται από θεραπευτή εξειδικευμένο στη μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και είναι απόλυτα βασισμένη στις ανάγκες του παιδιού. Στον πυρήνα της αισθητηριακής δίαιτας βρίσκεται το χρονικό πρόγραμμα, η ένταση και η αισθητηριακή ποιότητα των δραστηριοτήτων.  Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο παιδί τις ευκαιρίες να λάβει συγκεκριμένες αισθητηριακές εμπειρίες στη διάρκεια της ημέρας : Κάποια παιδιά χρειάζονται επιπλέον αισθητηριακές εμπειρίες (ως προς τη μορφή, την ένταση και τη διάρκειά τους), για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του νευρικού τους συστήματος. Περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα, αλλαγές στο περιβάλλον και προσαρμογές στους τρόπους της κοινωνικής επαφής.

Η Αισθητηριακή Δίαιτα, επομένως, αποτελεί ένα εξατομικευμένο ημερήσιο πρόγραμμα, που συμπεριλαμβάνει ένα συνδυασμό διεγερτικών, οργανωτικών και κατευναστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν το απτικό, το ιδιοδεκτικό και το αιθουσαίο σύστημα. Οι διεγερτικές δραστηριότητες βοηθούν το υποευαίσθητο παιδί να αυξήσει το επίπεδο της διέγερσής του, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Οι κατευναστικές δραστηριότητες βοηθούν το υπερευαίσθητο παιδί να μειώσει την υπεραντιδραστικότητά του στα αισθητηριακά ερεθίσματα.

Η Αισθητηριακή δίαιτα είναι ένα απολύτως εξατομικευμένο πρόγραμμα που η εφαρμογή του εξαρτάται και από την οικογένεια του παιδιού, που συμμετέχει στην επιτυχία του.